Amsterdam Motor Show: 10.04.2020 - 13.04.2020 (RAI Amsterdam)

Inschrijfformulier

Meld je aan als deelnemer voor de International Amsterdam Motor Show 2019. Vul het online inschrijfformulier in of neem contact op met de organisatie.

Ondergetekende

Firmanaam

Producten/Dienst

Vestigingsadres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail adres

URL-adresFacturatie

Factuuradres / Postbus

Postcode

PlaatsBedrijfsgegevens

Inschrijfnummer KvK

Plaats

Land

BTW-nummerDeelname

De firmanaam dient in alfabetische (deelnemers-)lijsten te worden opgenomen onder de letter

Aantal m²/ € 75,00 per m²
voor verkoop/expositie moderne automobielen

Aantal m²/ € 35,00 per m²
voor verkoop/expositie accessoires,
lifestyle producten en overig

Aantal m²/ € 35,00 per m²
voor verkoop klassieke automobielen

Gewenste standformaat

De organisatie zal contact opnemen en voorstellen voor standtoewijzing op de plattegrond.

OpmerkingBehandeld door

Naam

Functie

E-mailAkkoord voorwaarden

Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden zoals opgesteld in de Deelnamevoorwaarden.

Voorwaarden

 • Bij uw inschrijving zijn standaard 5 deelnemerskaarten inbegrepen. Additionele deelnemerskaarten kunnen worden besteld a € 10,00 per kaart.
 • Na ontvangst van dit inschrijfformulier ontvangt u nog een bestelformulier voor aanvullende diensten als vloerbedekking, standbouw basic, stroomaansluiting, internetaansluiting, parkeerabonnementen, catering service etc.
 • De bepalingen, waaronder aan International Amsterdam Motor Show 2019 kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnamevoorwaarden, alsmede in het “Algemeen Reglement”.
 • De show wordt georganiseerd door Super Car Sunday BV (hierna en in het “Algemeen Reglement” te noemen: de organisator).

Plaats en tijdstip

 • De show zal worden gehouden in Amsterdam RAI van donderdag 4 april tot en met zondag 7 april 2019. Er vindt een speciale Preview Avond plaats op woensdagavond 3 april vanaf 18 uur.

Inschrijving

 • Op de show kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die naar inzicht van de organisator in overeenstemming zijn met het uitgangspunt van de show. Het doel is het bezoekend publiek een zo gevarieerd en representatief mogelijk overzicht te bieden van het aanbod aan moderne en klassieke automobielen en aanverwante lifestyle producten en automotive accessoires en diensten.
 • Een en ander ter beoordeling van de organisator, waarbij deze zich het recht voorbehouden om nadere kwaliteitseisen aan deelname te verbinden danwel aangeboden goederen en/of diensten geheel of gedeeltelijk van de show uit te sluiten.
 • Alle deelnemers zijn verplicht gebruik te maken van vloerbedekking. Deze is te bestellen via de organisatie á € 5,- per m². In overleg met de organisatie mag er ook gebruik gemaakt worden van eigen vloerbedekking.

Standhuur en betalingsvoorwaarden

 • Tenzij anders bepaald in de “Deelnamevoorwaarden” dient de betaling van de standhuur te geschieden in 2 termijnen en wel: 1. 30% binnen 1 maand na boeking. De andere 70% uiterlijk twee maanden voor aanvang.

Annuleringen

 • De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data voor het Evenement te wijzigen of het Evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de Deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
 • Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving inwilligen onder meer op voorwaarde, dat de betrokken Deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt tenminste:
  • bij annulering to 62 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van de beurs: 75% van de Deelnemingskosten;
  • bij annulering van 62 tot 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van de beurs: 100% van de Deelnemingskosten;
  • bij annulering vanaf 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van de beurs: 120% van de Deelnemingskosten.

Op- en afbouw

 • Opbouw, Inrichten, Afbouw Informatie omtrent op- en afbouwtijden treft u aan in het deelnemershandboek.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Voor de pers

Voor meer informatie kunt u bellen met:

 • Sjoerd van Stokkum (Cars and Business): 06 – 21 217 759
 • Ronald van den Broek (402 Automotive): 06 – 54 291 384
IAMS - International Amsterdam Motor Show

Download folder

Geef je e-mailadres op voor het downloaden van de folder. Mocht je interesse hebben in deelname aan de International Amsterdam Motor Show als exposant, neem dan contact met ons op via 088-0402402 of mail naar info@amsterdammotorshow.com.

Bedankt voor het aanvragen van de informatie, je wordt doorgestuurd naar de download-pagina.