Pers

Op deze pagina tref je alle informatie wat betreft beeldmateriaal, interviews en het aanvragen van persaccreditatie voor het bezoeken van de Amsterdam Motor Show.

Tickets

Event info

International Amsterdam Motor Show
RAI Amsterdam, Europaplein 24

Wij zijn nog volop in gesprek met de Rai om een passende datum te vinden. Deze datum zullen wij uiterlijk eind augustus 2021 naar u communiceren.

Pers en persaccreditatie

Persaccreditatie

Voor het aanvragen van persaccreditatie voor het bezoeken van de Amsterdam Motor Show kunt u contact opnemen met Media Tornado via annamaria@mediatornado.nl of marieke@mediatornado.nl.

Telefoon: +31 (0) 35 625 78 00

Er wordt geen toegang verleend op basis van perskaarten, visitekaartjes of andere (media)passen.

Interviews

Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Media Tornado via annamaria@mediatornado.nl of marieke@mediatornado.nl.

Telefoon: +31 (0) 35 625 78 00

Media

Logo's en beeldmateriaal

Voor het aanvragen van logo’s en beeldmateriaal van de Amsterdam Motor Show kunt u contact opnemen met Media Tornado via annamaria@mediatornado.nl of marieke@mediatornado.nl.

Telefoon: +31 (0) 35 625 78 00

International Press

Questions and press accreditation

For all questions regarding image material, interviews and applying for press accreditation for visiting the Amsterdam Motor Show, you can contact Media Tornado via annamaria@mediatornado.nl or marieke@mediatornado.nl.

Telephone: +31 (0) 35 625 78 00

No access is granted on the basis of press cards, business cards or other (media) passes.