Privacy & Cookies

Privacy wetgeving & Cookies

International Amsterdam Motor Show (IAMS) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, om contact op te nemen na deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over het bezoek aan evenementen en over onze online media.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe IAMS omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van IAMS en kopers van toegangsbewijzen van door IAMS georganiseerde evenementen (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan IAMS verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

IAMS verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer. IAMS is gevestigd aan de Zwaardklamp 10 te Huizen. In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat IAMS doet met jouw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan www.amsterdammotorshow.com geen cookies ontvangt. Wij gebruiken Google Analytics (hetgeen cookies gebruikt), om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op onze website (denk daarbij aan aantal clicks, hoe lang je op onze website verblijft, etc). Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze website te bepalen en deze te optimaliseren. Tevens volgt deze meetmethode het verkoopproces via onze site. De informatie die door je bezoek wordt verstrekt, wordt uitsluitend ten behoeve van de hieronder genoemde doeleinden gebruikt.

IAMS gebruikt analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media netwerken. Jouw internetgedrag kan door middel van deze tracking cookies door deze gevolgd worden.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals partners van IAMS) waarnaar IAMS een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. IAMS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen. Enkele voorbeelden van derde partijen waar wij op doelen zijn: grote online advertentieaanbieders, organisatoren of sponsors van evenementen die in IAMS plaatsvinden en partijen die de afhandeling van ticketverkoop verzorgen.

Doeleinden

IAMS kan jouw gegevens gebruiken:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van evenementen in de meest ruime zin;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, evenementen en andere evenementen die in IAMS worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings (e-mail of post);
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter uitvoering van marktonderzoeken;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • behavioural advertising, het tonen van speciaal voor jou opgezette advertenties, ook op site van derden via advertentienetwerken;
 • analyse van bezoekers van evenementen.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevens wijzigen of afmelden

Onderaan elke e-mailing die je van IAMS ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je je afmeldt, zul je die specifieke nieuwsbrief van IAMS of het evenement in kwestie niet meer ontvangen.

Beveiliging

IAMS doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij zullen geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. IAMS zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen

IAMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van IAMS te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Verwerking van persoonsgegevens via Squeezely

We maken gebruik van het Squeezely data management platform (het Platform) voor het inkopen van advertenties. Het Platform stelt ons in staat om advertenties in te kopen, te verkopen en te analyseren, met inbegrip van op interesse gebaseerde advertenties en advertenties gebaseerd op realtime-biedingen. Ook biedt het platform toepassingen voor optimalisatie van website content en het verzenden van commerciële e-mails.

Squeezely verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens binnen het data management platform (het Platform), namens ons:

 • naam, telefoonnummer, e-mail adres
 • verkoop locatie
 • bron
 • tijdstempel
 • gebruikersnaam
 • IP adres
 • informatie over browser en besturingssysteem
 • unieke identificatiecode toegewezen aan uw apparaat
 • URL van de bezochte webpagina
 • geografische locatie
 • acties die op een webpagina worden uitgevoerd
 • informatie afgeleid van inhoud van een webpagina
 • informatie verzameld via online formulieren
 • informatie verzameld via andere bronnen

We verzamelen de informatie via cookies, beacons, tags, mobiele SDK’s en soortgelijke technologieën.

Informatie die in het platform is opgeslagen, wordt in het platform in niet-geaggregeerde vorm bewaard. Geaggregeerde data wordt gebruikt voor het rapporteren en analyseren van onze reclame, en dit wordt ook opgeslagen in het platform.

Doel van de verwerking

We gebruiken de persoonsgegevens die via het Squeezely-platform worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • op interesse gebaseerde advertenties
 • het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie ziet beperken
 • advertenties in een bepaalde volgorde weergeven
 • advertenties aanpassen aan een bepaald geografisch gebied
 • advertenties tonen op basis van inhoud van webpagina’s
 • productvoorkeuren analyseren
 • de inhoud van de website aanpassen volgens uw interesses
 • het verzenden van commerciële e-mails
 • rapporteren van geaggregeerde statistieken met betrekking tot bijvoorbeeld de effectiviteit van online reclamecampagnes

Wanneer we gegevens van het Squeezely platform verwijderen, blijft het deel van ons privacy- en cookiebeleid dat niet in verband staat met Squeezely van toepassing.

Welke informatie deelt Squeezely met derden?

Squeezely mag persoonlijke data delen met derden onder de volgende omstandigheden:

 • Squeezely maakt gebruik van derden (subprocessors genoemd) die nodig zijn om zijn diensten te leveren. Bijvoorbeeld, een hosting provider of software ontwikkelaar
 • Squeezely analyseert alleen gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar diensten, wanneer het hiervoor een geldige rechtsgrondslag heeft verkregen, zoals toestemming. Squeezely zal persoonsgegevens alleen met derden delen voor eigen doeleinden (of die van derden) wanneer zowel Squeezely als de betreffende derde een geldige rechtsgrondslag heeft om dit te doen, zoals uw toestemming
 • Squeezely kan persoonsgegevens met betrekking tot kwaadwillige of onwettige activiteiten of ongeldig verkeer bekendmaken aan zijn cliënt en / of bevoegde autoriteiten, wanneer dit wettelijk verplicht is
 • Squeezely kan Platform Informatie overdragen aan een andere entiteit wanneer er sprake is van een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van activa, faillissement of andere bedrijfsveranderingen.

Afmelden

U kunt zich afmelden voor Squeezely data verzameling door op de volgende link te klikken: https://squeezely.tech/optout

Veiligheid

Squeezely neemt de volgende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen:

 • Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en login token
 • na ontvangst worden de gegevens opgeslagen in een aparte partitie van de database
 • fysieke maatregelen ter bescherming van de toegang tot de systemen waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen
 • beveiligde verbindingen (Secure Socket Layer, SSL) om alle informatie tussen u en Squeezely te versleutelen, wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert
 • logboeken van alle verzoeken om persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het leveren van onze diensten.

Super Car Sunday

International Amsterdam Motor Show is een handelsnaam van Super Car Sunday B.V.

 

IAMS - International Amsterdam Motor Show

Download folder

Geef je e-mailadres op voor het downloaden van de folder. Mocht je interesse hebben in deelname aan de International Amsterdam Motor Show als exposant, neem dan contact met ons op via 088-0402402 of mail naar info@amsterdammotorshow.com.

Bedankt voor het aanvragen van de informatie, je wordt doorgestuurd naar de download-pagina.