Den Hartigh Adviesgroep

Den Hartigh bestaat sinds 1916. Het verwerven van zekerheden voor particulier en bedrijfsleven is altijd onze drijfveer geweest, en dat is het nog steeds. De mens, zijn dierbaren en zijn eigendommen staan centraal in onze filosofie. Met de cliënt meedenken en aanvoelen wat de wensen zijn, beschouwen wij als onze voornaamste taak.

Lees meer

Samenwerking volmachtbedrijf

Wij werken samen met Hoeksche Waard Assuradeuren. Hoeksche Waard Assuradeuren heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht verkregen om voor rekening en risico’s van die verzekeraars offertes uit te brengen, verzekeringen te accepteren en muteren, de polisadministratie te voeren, de schadebehandeling en de in- en excasso te verzorgen.

Wat betekent dit voor u?

Wij werken als een onafhankelijk selectieve bemiddelaar. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke verzekeraars wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken. In eerste instantie zullen wij uw verzekeringen proberen onder te brengen bij Hoeksche Waard Assuradeuren. Als blijkt dat de verzekeringsproducten van Hoeksche Waard Assuradeuren niet passend of niet mogelijk zijn, zullen wij alternatieven onderzoeken en eventueel aanbieden.

Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen met Hoeksche Waard Assuradeuren zijn wij in staat om maatwerk te leveren aan onze klanten tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Belangenbehartiging

Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddeling- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent.

De bemiddelaar bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Hoeksche Waard Assuradeuren de belangen van de verzekeraar bewaakt. Als zij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.

Nieuwsgierig geworden? Bestel dan hier eenvoudig je tickets voor IAMS 2023.

Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Klik hier voor de Disclaimer.